zastrešené parkovania na vozíky sú prirodzenou súčasťou nielen nákupných centier ale aj väčších predajní kde záleží na pohodlí zákazníka… bežne sa inštalujú v rozmeroch zaberajúcich 1 alebo viac štandardných parkovacích miest na autá. Kotvia sa buď priamo do plochy parkoviska alebo sa upevňujú na betónové obrubníky ktoré zároveň chránia pred nárazom motorových vozidiel.

Konštrukčne podobne sa riešia aj prístrešky na bicykle alebo autá, ktoré nájdu uplatnenie v rámci firiem alebo aj doma…

Konštrukcie sú riešené z hliníkových profilov, prípadne zo žiarovo zinkovanej ocele…